Avtale og fullmakter

Norsk Dyreomsorg skal være tilgjengelig for telefonkontakt 24/7/365.

Telefon: 90050933 NORSK DYREOMSORG AS .

Norsk Dyreomsorg vil iverksette/ besørge assistanse så fort dette lar seg gjøre ifht. avstand, geografi, vær, og føre.

Personell skal være på vei ut mot dyreholdet innen 1-time etter at behov for utrykning assistanse er meldt.

Norsk dyreomsorg tar ansvar for dyrevelferden opprettholdes, så langt det er mulig å gjøre. Det er Norsk Dyreomsorg sitt ansvar å ivareta sitt medlem sine interesser, hvis denne ikke har mulighet til å ta beslutninger selv.

Det blir gitt fullmakt til å ta avgjørelser på vegne av produsenten.

Dette for å opprettholde god dyrevelferd. Det å hindre tap og lidelser er gjennomgående målsetting. Dette gjelder når produsenten ikke er til stede, og kan ta slike beslutninger på egen hånd.

Utrykning Assistanse blir belastet med en egenandel, beskrevet i vilkårene abonnement, og medlems beskrivelse.

Dette blir i likhet med årskostnaden differensiert etter driftsstørrelse, kategori, og omfang i den enkelte enhet hos medlemmet.

Det blir ikke gitt garantier på at Norsk Dyreomsorgs avgjørelser viser seg å være riktige eller uriktige. Beslutninger tatt etter beste evne for å oppnå et best mulig resultat for medlemmet og dyreholdet. Dette vil også gjelde tilleggstjenester utført av Norsk Dyreomsorg Sa, inkludert generell rådgivning.

Det blir medlemmet sin beslutning og valg, om Norsk Dyreomsorg sine råd blir fulgt og iverksatt.

Selskapet Norsk Dyreomsorg sine plikter innbefatter kun å opprettholde drift og hindre drift-stopp, hvis dette er mulig. Det vil være dyrevelferden som vil få førsteprioritet, der reglement og lovverk er gjeldende jfr. Dyrevernloven og underliggende forskrifter.

Økonomiske forhold vil få sekundær prioritet, ved en kritisk situasjon i dyreholdet. Utbedringer og anskaffelser av nødvendig utstyr, for holde driftsenheten innen gjeldende regelverk vil belastes dyreholder.

Det er fullt og helt dyre-holder sitt økonomiske ansvar, å sørge for at det er gyldige forsikringsordninger som dekker enheten ved kritiske situasjoner.

Dyreholder har plikt til å opplyse Norsk Dyreomsorg på endringer eller, manglende dekninger som berører dyreholdet. Generell informasjon, og opplysninger som berører dyreholdet må ikke til tilbakeholdes overfor Norsk Dyreomsorg SA.

Gjeldende krav om personvern lovgivning, vil bli overholdt av Norsk Dyreomsorg Sa. Informasjon om dyre-holder /medlemmet blir ikke gitt videre til tredjeparts interesser uten samtykke fra dyre-holder selv.

Personell fra Norsk Dyreomsorg sa. har taushetsplikt. Dette gjelder både medlemmet og driftsenheten. Denne taushetserklæringen kan oppheves ved behov, av medlemmet selv. Dette gjelder også ved brudd på gjeldende lovgivning og straffbare forhold. Abonnement på dyreholds-gjennomgang, og utryknings assistanse er løpende med årlig forfall.

Oppsigelse av abonnement, og fullmakt må sendes Norsk dyreomsorg skriftlig.

Medlem/ Dyre-holder Norsk Dyreomsorg AS

Med et medlemskap i Norsk dyreomsorg er vi sammen om ansvaret.

Bli kontaktet for et besøk og en presentasjon

Ønsker du å vite mer om Norsk dyreomsorg og hva vi kan gjøre for deg? Fyll ut skjemaet under så kontakter vi deg for å svare på spørsmål du måtte ha, eller avtale et tidspunkt der vi kommer hjem til deg for en presentasjon helt gratis.