Bonde hjelper bonde

NÅSITUASJONEN I LANDBRUKET

Mange bønder sliter om dagen, økonomien strekker ikke til og alt blir vanskelig etter hvert.

Yrkesstolthet og skamfølelse kan være årsaken til at man ikke søker hjelp i tide. Dette fører ofte til at ting går for langt. 

Det finnes imidlertid alltid muligheter for den som ønsker hjelp, det handler om å oppsøke hjelpen der den finnes. Det beste er å ta kontakt med rådgiver i egen bank når ting tårner seg opp. 

Vi ser dessverre at mange ikke klarer dette på egenhånd og derfor ønsker vi å tilby deg en håndsrekning til å løse floken før dette går seg utover bonde/dyrevelferden.

Vi kan forsøke å hjelpe deg med å:

 • Ta kontroll over situasjonen på dine vegne (vi har juridisk godkjent fullmakt som benyttes)
 • Kontakte din bank og forhandle om økonomisk bistand til å løse utfordringene.
 • Kontakte ditt forsikringsselskap og forhandle om økonomisk bistand til å løse utfordringene.
 • Kontakte dine kreditorer og forhandle om betalingsutsettelse/betalingsordninger som du kan leve med.
 • Kartlegge driften/avsløre avvik under oppseiling i dyreholdet.
 • Kartlegge økonomi, har du kapitalkrevende driftsmidler som er lite brukt?
 • Kartlegge driftsformen i forhold til lønnsomhet.
 • Legge en langsiktig plan for din gård som er bærekraftig over tid.
 • Følge deg opp over tid.

Referanser:

 • Flere bønder har fått tilbakeholdt tilskudd fra Landbrukskontoret grunnet avvik fra Mattilsynet. Vi har ved flere tilfeller bidratt til å rette opp avvik og videre fått løst ut tilskuddet for bonden. Dette har variert i størrelsesorden fra 100 000-800 000 kroner. Dette kan være avgjørende for videre drift hos den enkelte bonde.
 • Vi har bistått i flere krisetilfeller der vi på kort varsel har tatt over driften i 48 timer til annen bistand opprettes (kun i eget distrikt).
 • Vi har blitt koblet på dyretragedier under oppseiling der vi har bidratt til opprydding for så å koble på Mattilsynet for videre oppfølging. Dette bidrar til å unngå tvangsavvikling og avisoppslag for den enkelte bonde.

Ikke nøl med å be oss om hjelp: Tlf 900 50 933.

Med et medlemskap i Norsk dyreomsorg er vi sammen om ansvaret.

Bli kontaktet for et besøk og en presentasjon

Ønsker du å vite mer om Norsk dyreomsorg og hva vi kan gjøre for deg? Fyll ut skjemaet under så kontakter vi deg for å svare på spørsmål du måtte ha, eller avtale et tidspunkt der vi kommer hjem til deg for en presentasjon helt gratis.